بازگشت معشوقحاجتذکر

ذکر یا ودود برای حاجت

در این مطلب دعا جو به توضیحاتی در مورد ذکر یا ودود برای حاجت می پردازد.  همین طور که می دانید ذکر یا ودود برای حاجت بر سه نوع می باشد. نوع اول ذکر یا ودود برای حاجت به شرط است که خداوند اگر فلان اتفاق در فلان زمان افتاد فلان حاجت را به ما ارزانی دارد. نوع دوم ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل است به این ترتیب که زمانی خداوند به ما حاجت مورد نظرمان را دهد که ماه کامل شده باشد. و نوع سوم ذکر یا ودود برای حاجت گرفتن در زمان حال است که بر گرفتن حاجت در زمان حال تمرکز دارد و دعا را اساعه اجابت می کند.

فهرستی از انواع روش های قرائت ذکر یا ودود که در این مطلب به آنها پرداخته ایم و برای مسائل مختلف بکار می رود در زیر مشاهده می کنید :

 1. ذکر یا ودود برای حاجت
 2. ذکر یا ودود برای حاجت به شرط
 3. ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل
 4. ذکر یا ودود برای محبت
 5. ذکر یا ودود برای آشتی
 6. معجزه ذکر یا ودود
 7. ختم ذکر یا ودود
 8. 1021 بار ذکر یا ودود
 9. زمان گفتن ذکر یا ودود
 10. تلفظ ذکر یا ودود
 11. ذکر یا ودود برای ازدواج

ذکر یا ودود برای حاجت

ذکر یا ودود را پانصد مرتبه قبل از نماز صبح قرائت کنید . تا پایان آن روز هرچه را نیت کرده باشید اجابت می شود به شرط آنکه به نفع شما باشد در آینده . قبل از قرائت پانصد مرتبه ذکر یا ودود باید اینگونه نیت کنید : برای اینکه امروز فلان کس یا چیز یا شرایط را بدست بیاورم پانصد مرتبه ذکر یا ودود را قرائت می کنم. (نگاه کنید به طلسم احضار فوری معشوق )

ذکر یا ودود برای حاجت به شرط

تاکنون برایتان اتفاق افتاده است که بخواهید بر آینده تسلط داشته باشید ؟ ذکر یا ودود برای حاجت به شرط برای مواردی این چنین استفاده می شود که اگر به طور کلی در هر کاری چه عاطفی چه مادی شرایط در حال حاضر برای من به شرطی هموار و موفقیت آویز باشد که در آینده برایم پیشرفت به همراه آورد. ذکر یا ودود برای حاجت به شرط باید در روز های ماه مبارک رمضان اجرا شود. سه روز پشت سره هم بعد از نماز مغرب و عشا قبل از افطار کردن 300 مرتبه قرائت شود و بعد از سه روز ، دیگر اجباری به روزه بودن نیست و هر روز باید 300 مرتبه در وقت گفته شده قرائت شود . اینگونه همیشه ذکر یا ودود برای حاجت به شرط شرایط را به نفع شما تغییر می دهد. اما اگر مایل باشید که تنها یک بار از این ذکر استفاده کنید مثلاً اگر فلان خواستگار من یا فلان دختری که دوستش دارم در آینده بتواند مرا خوشبخت کند به این شرط شرایط طوری رقم بخورد که من با وی ازدواج کنم یا اگر فلان قرار داد برای من پر منفعت است من بتوانم از رقبا پیشی بگیرم و آن قرارداد را ببندم آنگاه ذکر یا ودود برای حاجت به شرط را اینگونه اجرا کنید ذکر یا ودود برای حاجت به شرط خواندن 777 مرتبه یا ودود بعد از نماز صبح به مدت هفت روز می باشد.( نگاه کنید به دعا برای تبدیل عشق یک طرفه به دو طرفه ) ( نگاه کنید به دعای خواب دیدن آینده )

ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل

انسان در زمان هایی که در گیر روزمرگی می شود فراموش می کند که چه کار هایی در اولویت دارد و باید انجام دهد . معمولاً ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل تمرکز به حاجت هایی مانند یاد آوری و تقویت حافظه می باشد. اگر از خدا می خواهید که هیچ وقت فراموش نکنید که از شکر کردنش قافل شوید می توانید از این ذکر با این دستورالعمل کمک بگیرید. حتماً در شب ماه کامل فراموش نکنم که فلان کار را انجام دهم ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل شما را در این امر بسیار کمک می کند. البته این قسمت برای زمان هایی استفاده می شد که دفتر و قلم یافت نمی شد و از گوشی و ساعت و تقویم خبری نبود. ذکر یا ودود را بعد از نماز صبح و بعد از نیت کردن 721 مرتبه قرائت کنید. (( خداوندا برای اینکه در فلان زمان که ماه کامل می شود فلان مورد را فراموش نکنم 721 مرتبه ذکر یا ودود را قرائت می کنم )) ( نگاه کنید به طلسم رفتن به خواب معشوق )

ذکر یا ودود برای محبت

دستور العمل ذکر یا ودود برای محبت را در ادامه دنبال کنید . به مدت چهار روز بعد از نماز صبح 132 مرتبه ذکر یا ودود را بخوانید و بر تکه نانی دمیده و کامل آن را برای صبحانه در هر روز، میل کنید . ذکر یا ودود برای افزایش محبت با این دستورالعمل بسیار مجرب است و گذشتگان برای استحکام بنیاد خانواده و حتی ارتباط بین فرزندان با هم و پدر و مادر با آن ها و بلعکس از آن استفاده می کردند . همان طور که در ذکر یا ودود برای حاجت آمده است بهتر است قبل از قرائت ذکر یا ودود برای محبت نیت کنید.( نگاه کنید به روش سوزاندن نعل اسب در طلسم نعل احضار معشوق )

ذکر یا ودود برای آشتی

ذکر یا ودود برای آشتی هم برای آشتی مفید است هم برای جلو گیری از قهر و کدورت . باید قبل از خواندن نماز های پنج گانه 222 مرتبه با صدای آرام و شمرده شمرده قرائت شود . توجه داشته باشید مانند ذکر یا ودود برای محبت اگر کسی وارد اتاق شد و یا تلفن یا درب منزل زنگ زد نباید مکان یا ذکر گفتن را ترک کنید. توجه داشته باشید مانند ذکر یا ودود برای حاجت پیشنهاد می شود ابتدای هر بار قرائت اول نیت کنید.( نگاه کنید به دعاهای سریع الاجابه برای آشتی )

معجزه ذکر یا ودود

ذکر یا ودود برای حاجت معجزه های فراوانی دارد که برگرداندن معشوق به رابطه ، ازدواج سریع و بیقراری شدید معشوق برای مجری را می توان از انواع معجزه ذکر یا ودود برای حاجت نام برد. نوشته های قدیمی بسیار بر این مطلب پافشاری دارند که نباید زمان قرائت ذکر یا ودود وقفه بیندازید درست مانند ذکر یا ودود برای محبت که گفته شد ( نگاه کنید به طلسم عشق فوری )

ختم ذکر یا ودود

ختم ذکر یا ودود که به شمار 1000 برسد می تواند مکمل بسیار قدرتمندی برای بسیاری از طلسم ها و دعا های دیگر باشد. ختم ذکر یا ودود به شمار 2000 بار به تنهایی در ایجاد علاقه بین شما و کسی که تا به حال به شما ابراز علاقه نکرده است نیز کار برد دارد و شرط خاصی در آن نیست به غیر از قرائت تمام آن در یک روز . در ختم ذکر یا ودود دهمان طور که در ذکر یا ودود برای محبت گفته شد نباید وقفه ای بیفتد. بهتر است مانند ذکر یا ودود برای حاجت قبل از شروع به خواندن نیت کنید .(نگاه کنید به طلسم محبت شدید سوزاندنی )

1021 بار ذکر یا ودود

معمولاً خواندن 1021 بار ذکر یا ودود و فوت کردن به نوشته ای آن را به وقوع نزدیک تر می کند. ولی اگر تمایل دارید برای جدایی استفاده کنید می توانید به مطلبی تحت عنوان 1021 بار ذکر یا ودود بروید و اطلاعات خود را در این مورد بسیار گسترش دهید. همچنان تاکید می کنیم بهتر است قبل از قرائت 1021 بار ذکر یا ودود مانند ذکر یا ودود برای حاجت  نیت کنید .(نگاه کنید به طلسم محبت سوزاندنی سریع الاثر)(نگاه کنید به بهترین طلسم ازدواج)

زمان گفتن ذکر یا ودود

زمان گفتن ذکر یا ودود در دستوالعمل های مختلف متفاوت است ولی بهترین زمان برای قرائت 1021 بار ذکر یا ودود در روز عید فطر بعد از نماز جماعت عید فطر بوده و گفته می شود اگر به نیت ازدواج با فردی قرائت شود تا پایان آن سال صد در صد اجابت می شود . لازم به ذکر است در 1021 بار ذکر یا ودود مانند ذکر یا ودود برای محبت و بقیه ذکر های مربوط به یا ودود نباید فاصله بفتد بین قرائت آنها و بهتر است مانند ذکر یا ودود برای حاجت قبل از قرائت نیت کنید.( نگاه کنید به   دعایی برای دیدن همسر آینده در خواب  و  دعای خواب دیدن آینده  و  دعای مخصوص خواستگاری  و  دعا مخصوص ازدواج  و  دعای دیدار  و  چگونه وارد خواب عشقمان شویم   و   دعای مخصوص گرفتاری   و  دعای مخصوص گشایش کار  و  دعای ازدواج با معشوق  )

تلفظ ذکر یا ودود

در تمامی موارد بالا به ویژه ذکر یا ودود برای حاجت تلفظ ذکر یا ودود باید با آرامش و به طوری قرائت شود که نه بلند گفته شود نه به شکلی که نشود شنید . تلفظ ذکر یا ودود باید به طوری باشد که خود شما بتوانید آن را بشنوید . لطفن ذکر یا ودود برای محبت یا هیچ یک از دعا ها ، ذکر ها و طلسم های این سایت را به کسی به منظور دل سوزی یا کمک ندهید. ما معتقدیم هر فرد بنا به مشیت الاهی و نیاز خود با مطالب موجود در دعاجو آشنا خواهد شد.( نگاه کنید به دعای دیوانه کردن محبوب )

ذکر یا ودود برای ازدواج

اگر در بین نماز های مغرب و عشا به مدت یک هفته ذکر یا ودود را برای ازدواج و به نیت آن نود و نه مرتبه قرائت کنید . در همان ماه ازدواج خواهید کرد ولی اگر ذکر یا ودود برای ازدواج با فردی خواص بکار رود باید بعد از اتمام 99 مرتبه قرائت ذکر یا ودود نام فرد مورد نظر و نام مادرش سه مرتبه گفته شود. در ذکر یا ودود برای ازدواج مدت زمان اجابت دعا می تواند تا نه ماه هم زمان بگیرد. ذکر یا  ودود برای ازدواج را مانند ذکر یا ودود برای محبت باید بدون فاصله قرائت کنید.در ذکر یا ودود برای حاجت که در بالا آمده نحوه نیت کردن مثال زده شوده است . ( نگاه کنید به دعای آشتی زن و شوهر )( همچنین نگاه کنید به برگرداندن معشوق با موکل  )

مطالب مرتبط :

20 تکنیک ساده برای شروع دوباره رابطه تمام شده

مجرب ترین دعای آشتی فوری بین افراد

دعا برای آشتی دادن دو نفر از راه دور

دعا برای آشتی بین دو دوست

دعای رفع کدروت بین زن و شوهر

مجموعه طلسم از راه دور

ذکر برای ازدواج با معشوق

ذکر یا فتاح برای ازدواج

 آیت الکرسی برای محبت زن و شوهر

نذر برای استجابت دعا

استجابت قطعی دعا برای ازدواج 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن