بازگشت معشوقحاجتذکر

1021 بار ذکر یا ودود

در این مطلب دعاجو به دنبال ارائه مطالبی کامل در خصوص 1021 بار ذکر یاودود می باشد. انواع موارد استفاده از  1021 بار ذکر یا ودود سه بخش می باشد . کسانی که مایلند برای جدایی از آن استفاده کنند . به وقوع نزدیک کردن نوشته ها .  علاقه مندان به استفاده از 1021 بار ذکر یا ودود برای مکمل جهت انواع طلسم ها و دعاهای دیگر. ذکر یاودود بسیار قدرت مند می باشد. درست است که جادو ها و طلسم های سیاه بسیار سریع اثر می کنند و در مواقعی بیشتر از نیاز ما بر رسیدن ما به هدفمان پا فشاری دارند ولی ارزش دردی که وقتی پا به سن می گذاریم به جانمان می افتد را ندارند. جسم سالم و قوی حائل قدرتمندی بین انسان و روح وی می باشد. وقتی شیطان یا جن بعد از بر آورده کردن یا نکردن خواسته کسی به روحش دست رسی پیدا کرده و از آن تغذیه می کنند در همان لحظه فرد قربانی هیچ چیزی احساس نمی کند . رفته رفته جسم در اثر کهولت سن یا فشار های عاطفی ناشی از بی خدایی تحلیل می رود و روح آسیب دیده شروع به تاثیر گذاشتن بر جسم می کند . اینگونه قربانی در زمان کهولت سن دچار اضطراب ،بیقرار و نارضایتی می شود به همین منظور است که دعاجو به طور کلی طلسم و انواع جادوهای سیاه را پیش نهاد نمی دهد.( نگاه کنید به دعای زبان بند )

فهرست زیر عناوین آمده در این مطلب از دعاجو می باشد :

  1. 1021 بار ذکر یا ودود
  2. ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل
  3. ذکر یا ودود برای محبت
  4. ذکر یا ودود برای آشتی
  5. معجزه ذکر یا ودود
  6. ختم ذکر یا ودود
  7. زمان گفتن ذکر یا ودود
  8. تلفظ ذکر یا ودود

1021  بار ذکر یا ودود

معمولاً خواندن 1021 بار ذکر یا ودود و فوت کردن به نوشته ای آن را به وقوع نزدیک تر می کند. ولی اگر تمایل دارید برای جدایی استفاده کنید می توانید نام معشوق و نام مادرش را با ذغال استخوان در سمتی از یک کاغذ سفید بی خط و نوشته و سمت دیگر نام فردی که مایلید دیگر معشوق شما وی را نبیند به همراه نام مادرش بنویسید. 1021 بار ذکر یا ودود را بعد از نماز صبح قرائت کرده بر کاغذ ذکر شده دمیده و آن را در آتش بیفکنید. اگر تمایل دارید ازدواج شما با معشوق سریعتر روی دهد باید یک کاغذ سفید و بدون خط تهیه فرموده با خاکستر استخوانی که از گوشتش به فقراء بخشیده اید در یک جمله رسیدن خود به معشوق را بنویسید . توجه داشته باشید رویداد را به طوری وصف کنید که انگار در گذشته روی داده است مانند: (( احمد فرزند مهین با سیما فرزند سارا ازدواج کردند )) ( همچنین نگاه کنید به دعای رفع کدورت بین زن و شوهر ) ( نگاه کنید به طلسم زبان بند قوی یهودی ) ( نگاه کنید به دعای آشتی زن و شوهر )( همچنین نگاه کنید به برگرداندن معشوق با موکل  )

ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل

انسان در زمان هایی که در گیر روزمرگی می شود فراموش می کند که چه کار هایی در اولویت دارد و باید انجام دهد . معمولاً ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل تمرکز به حاجت هایی مانند یاد آوری و تقویت حافظه می باشد. اگر از خدا می خواهید که هیچ وقت فراموش نکنید که از شکر کردنش قافل شوید می توانید از این ذکر با این دستورالعمل کمک بگیرید. حتماً در شب ماه کامل فراموش نکنم که فلان کار را انجام دهم ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل شما را در این امر بسیار کمک می کند. البته این قسمت برای زمان هایی استفاده می شد که دفتر و قلم یافت نمی شد و از گوشی و ساعت و تقویم خبری نبود. ذکر یا ودود را بعد از نماز صبح و بعد از نیت کردن 721 مرتبه قرائت کنید.1021 بار ذکر یا ودود مکمل بسیار قدرتمندی برای ذکر یا ودود برای حاجت به ماه کامل می باشد. یک مثال برای نیت کردن : (( خداوندا برای اینکه در فلان زمان که ماه کامل می شود فلان مورد را فراموش نکنم 721 مرتبه ذکر یا ودود را قرائت می کنم )) ( نگاه کنید به دعا برای آشتی بین زن و شوهر لجباز ) ( نگاه کنید به طلسم رفتن به خواب معشوق )

ذکر یا ودود برای محبت

دستور العمل ذکر یا ودود برای محبت را در ادامه دنبال کنید . به مدت چهار روز بعد از نماز صبح 132 مرتبه ذکر یا ودود را بخوانید و بر تکه نانی دمیده و کامل آن را برای صبحانه در هر روز، میل کنید . ذکر یا ودود برای افزایش محبت با این دستورالعمل بسیار مجرب است و گذشتگان برای استحکام بنیاد خانواده و حتی ارتباط بین فرزندان با هم و پدر و مادر با آن ها و بلعکس از آن استفاده می کردند . همان طور که در ذکر یا ودود برای حاجت آمده است بهتر است قبل از قرائت ذکر یا ودود برای محبت نیت کنید همچنین توجه داشته باشید 1021 بار ذکر یا ودود برای قدرتمند تر کردن و پایدار ماندن ذکر یا ودود برای محبت بسیار توصیه شده است.( نگاه کنید به روش سوزاندن نعل اسب در طلسم نعل احضار معشوق )

ذکر یا ودود برای آشتی

ذکر یا ودود برای آشتی هم برای آشتی مفید است هم برای جلو گیری از قهر و کدورت . باید قبل از خواندن نماز های پنج گانه 222 مرتبه با صدای آرام و شمرده شمرده قرائت شود . توجه داشته باشید مانند ذکر یا ودود برای محبت اگر کسی وارد اتاق شد و یا تلفن یا درب منزل زنگ زد نباید مکان یا ذکر گفتن را ترک کنید. توجه داشته باشید مانند ذکر یا ودود برای حاجت پیشنهاد می شود ابتدای هر بار قرائت اول نیت کنید.( نگاه کنید به دعاهای سریع الاجابه برای آشتی )

معجزه ذکر یا ودود

ذکر یا ودود برای حاجت معجزه های فراوانی دارد که برگرداندن معشوق به رابطه ، ازدواج سریع و بیقراری شدید معشوق برای مجری را می توان از انواع معجزه ذکر یا ودود برای حاجت نام برد. نوشته های قدیمی بسیار بر این مطلب پافشاری دارند که نباید زمان قرائت ذکر یا ودود وقفه بیندازید درست مانند ذکر یا ودود برای محبت که گفته شد( نگاه کنید به دعا برای تبدیل عشق یک طرفه به دو طرفه ) ( نگاه کنید به طلسم عشق فوری ) ( همچنین نگاه کنید به دعای بیقراری شدید معشوق )

ختم ذکر یا ودود

ختم ذکر یا ودود که به شمار 1000 برسد می تواند مکمل بسیار قدرتمندی برای بسیاری از طلسم ها و دعا های دیگر باشد. به همین منظور است که 1021 بار ذکر یا ودود این همه توصیه شده است. ختم ذکر یا ودود به شمار 2000 بار به تنهایی در ایجاد علاقه بین شما و کسی که تا به حال به شما ابراز علاقه نکرده است نیز کار برد دارد و شرط خاصی در آن نیست به غیر از قرائت تمام آن در یک روز . در ختم ذکر یا ودود همان طور که در ذکر یا ودود برای محبت گفته شد نباید وقفه ای بیفتد. بهتر است مانند ذکر یا ودود برای حاجت قبل از شروع به خواندن نیت کنید .(نگاه کنید به طلسم محبت شدید سوزاندنی ) (نگاه کنید به چگونه وارد خواب عشقمان شویم )

زمان گفتن ذکر یا ودود

زمان گفتن ذکر یا ودود در دستوالعمل های مختلف متفاوت است ولی بهترین زمان برای قرائت 1021 بار ذکر یا ودود در روز عید فطر بعد از نماز جماعت عید فطر بوده و گفته می شود اگر به نیت ازدواج با فردی قرائت شود تا پایان آن سال صد در صد اجابت می شود . لازم به ذکر است در 1021 بار ذکر یا ودود مانند ذکر یا ودود برای محبت و بقیه ذکر های مربوط به یا ودود نباید فاصله بفتد بین قرائت آنها و بهتر است مانند ذکر یا ودود برای حاجت قبل از قرائت نیت کنید.( نگاه کنید به   دعایی برای دیدن همسر آینده در خواب  و  دعای خواب دیدن آینده  و  دعای مخصوص خواستگاری  و  دعا مخصوص ازدواج  و  دعای دیدار  و  چگونه وارد خواب عشقمان شویم   و   دعای مخصوص گرفتاری   و  دعای مخصوص گشایش کار  و  دعای ازدواج با معشوق  )

تلفظ ذکر یا ودود

در تمامی موارد بالا به ویژه ذکر یا ودود برای حاجت و 1021 بار ذکر یا ودود تلفظ ذکر یا ودود باید با آرامش و به طوری قرائت شود که نه بلند گفته شود نه به شکلی که نشود شنید . تلفظ ذکر یا ودود باید به طوری باشد که خود شما بتوانید آن را بشنوید . لطفن ذکر یا ودود برای محبت یا هیچ یک از دعا ها ، ذکر ها و طلسم های این سایت را به کسی به منظور دل سوزی یا کمک ندهید. ما معتقدیم هر فرد بنا به مشیت الاهی و نیاز خود با مطالب موجود در دعاجو آشنا خواهد شد.( نگاه کنید به دعای دیوانه کردن محبوب )

مطالب مرتبط:

ذکر یا حلیم برای بازگشت معشوق

دعا برای عزیز شدن نزد معشوق
20 تکنیک ساده برای شروع دوباره رابطه تمام شده
ذکر یا ودود برای حاجت
مجموعه طلسم از راه دور

دعای عاشق کردن پسر
دعای عاشق کردن دختر
ذکر برای ازدواج با معشوق
ذکر یا فتاح برای ازدواج
دعا برای آشتی بین دو دوست

طلسم محبت
دعای عاشق کردن طرف مقابل

قویترین دعای جلب محبت شوهر
دعای جلب محبت پسر برای ازدواج
نذر برای استجابت دعا
استجابت قطعی دعا برای ازدواج 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن