ازدواجبازگشت معشوقدعاطلسممحبوبیت

طلسم محبت اتشی قوی

دعاجو در این مطلب به معرفی طلسم که به  طلسم محبت اتشی قوی معروف شده پرداخته است. زندگی شما با عشق زندگیتان شیرین است ولی ترس از ازدست دادن آن شرایط شما را یک لحظه آرام نمی گذارد؟ طلسم محبت اتشی قوی شرایط را برای شما پایدار می کند. زندگی شما شیرین بود ولی شرایط بعد از دنیا آمدن فرزندان، شما را در گیر خود کرده و وقت کافی برای عشق ورزیدن به هم ندارید و اصطلاحاً از هم دور شدید؟ در قویترین افسون های باستان برای این موارد پیشنهاد هایی شده است که طلسم محبت اتشی قوی یکی از آن موارد می باشد. اگر نیاز به فعالیت بیشتری در روابط خصوصی خود با معشوقتان احساس می شود طلسم محبت اتشی قوی شرایط را به شکل چشم گیری رضایت بخش تر می کند. همسره شما به واسطه رفیق بازی از تمرکز بر زندگی اصلیش که شما باشید قافل شده است طلسم محبت اتشی قوی در این زمینه هم کاربرد دارد. احساس می کنید شریک زندگیتان آنطور که در گذشته به شما محبت می کرده، نیست و ترس از آن دارید که با کسی ارتباط داشته باشد؟ طلسم محبت اتشی قوی به طور کلی رضایت و آرامش را برای زوج به طوری که هر دو راضی باشند فراهم می کند.فرزندان شما به سن نوجوانی رسیده اند و بسیار کم از شما حرف شنوی دارند و نگرانی شما در مورد آنها بسیار بجا می باشد که با تجربه کم و دور شدن از شما چه آینده ای برای آنها رقم خواهد خورد؟ از معجزات طلسم محبت اتشی قوی برگرداندن فرزندان به آغوش خانواده و نزدیک شدن آنها با پدر و مادر است.

دعاجو در این مطلب به توضیح در باره انواع طلسم محبت اتشی قوی پرداخته است. انواع طلسم های مرتبط با طلسم محبت اتشی قوی عبارتند از :

  1. طلسم اتشی
  2. طلسم محبت بسیار قوی
  3. دعای محبت اتشی قوی
  4. طلسم محبت فوری
  5. قویترین طلسم محبت هندی
  6. طلسم محبت سوزاندنی فوری
  7. قویترین طلسم محبت دنیا
  8. قویترین طلسم محبت یهودی

طلسم محبت اتشی قوی

طلسم محبت اتشی قوی که در زیر آمده است را باید روی کاغذی بدون خط بنویسید و به معشوق خود داده و به وی بگویید که آن را در داخل آتش بیندازد .آتش باید بر چهار پایه ای یا حتی روی اجاق گاز باشد، تنها شرط اجرای این طلسم آن است که نباید آتش روی زمین باشد. قویترین طلسم محبت دنیا که در زمان اشکانیان بسیار کاربردی بوده همین طلسم محبت اتشی قوی می باشد .(نگاه کنید به طلسم رفتن به خواب معشوق)

طلسم محبت آتشی فوری

طلسم اتشی

طلسم اتشی بیشتر در زمینه هایی مثل توجه کسی را برای ازدواج جلب کردن استفاده می شود طلسم اتشی برای بعد از رابطه یا ازدواج بر روی خیانت نکردن طرف شما به شما و یا باز گرداندن معشوقی که به شما خیانت کرده کاربرد فراوانی دارد. طلسم محبت اتشی قوی مخصوص روابط عاشقانه و خانوادگی می باشد ولی طلسم اتشی علاوه بر مستحکم کردن کانون گرم خانواده برای جلب اعتماد و اعتبار در بازار و معاملات نیز بکار می رفته است. طلسم اتشی برای آمد داشتن اموال خریداری شده در ایران باستان نیز بسیار رونق داشته است.( نگاه کنید به دعایی برای دیدن همسر آینده در خواب  و  دعای خواب دیدن آینده  و  دعای دیدار  و  چگونه وارد خواب عشقمان شویم)

متن زیر را بر روی کاغذی بدون خط نوشته آن را درون ظرفی انداخته، ظرف را روی آتش بگذارید. بر روی بام خانه بروید و با خاکستر موجود در ظرف یک دایره دور خود بکشید.صد بار نام خداوند را به هر زبان که دوست دارید به زبان بیاورید. طلسم فعال شده است و مدت زمان پایداری طلسم تا زمان است که شما از قضاوت دیگران و تهمت زدن پرهیز کنید.

طلسم اتشی

طلسم محبت بسیار قوی

طلسم محبت بسیار قوی برای کسانی کار برده بیشتری داشته است که سر گرمی و اوقات فراغتشان معمولاً بجای عشق ورزیدن و تفریح با شما و خانواده به رفیق بازی و سر گرمی های کاذبه اختصاص دارد.برای طلسم محبت بسیار قوی مانند طلسم محبت شدید بدون بازگشت باید دو هفته وقت گذاشت .در اولین روز بعد از نماز صبح آن را بر کاغذی سفید و بدون خط نگاشته و تا کنید و بر زیر لیوان آبی بگذارید. روزی هزار صلوات بخوانید و بر آب بدمید. در پایان هر هزار بار صلوات، طلسم را در آب لیوان خیس کرده در جایی بگذارید خشک شود و فردا دوباره این عمل را تکرار کنید. بعد از پایان دو هفته طلسم را سه گوش تا کنید و در خاک دفن کنید. طلسم محبت بسیار قوی را باید در روز جمعه شب هنگام دفن کرد. طلسم محبت بسیار قوی و طلسم محبت اتشی قوی در یک سطح قرار دارند.( نگاه کنید به دعا برای آشتی بین زن و شوهر لجباز ) (نگاه کنید به طلسم قوی برای بازگشت معشوق)

« ولی ولی ولی ولی ولی ولی العولا العولا العولا العولا العولا العولا جو جو جو جو جو الف الف الف الف الف و هئو هئو هئو هئو هئو هئو هئو کی شی کشون کی شی کشون کی شی کشون کی شی کشون »

دعای محبت اتشی قوی

دعای محبت اتشی قوی که در زیر آمده است را بر کاغذ بدون خط بنویسید و بجای نقطه چین نام فرد مورد نظر و در محل نقطه چین دوم نام مادر او را بنویسید. بسیار در زمینه بیپروایی در ابراز علاقه معشوق به شما نتیجه بخش است . دعای مذکور را بعد از خواندن 1000 صلوات هنگام نیمه شب در آتش بیندازید. برای فرستادن صلوات های یک روز بیشتر زمان ندارید طلسم محبت اتشی قوی بر دعای محبت اتشی قوی چیره است.

« لا می می می می نا سو سو سو سو نی ای ای ای یا نا نا نا نا ……. فرزند …….. هزم هزم هزم کوشکنا کوشکنا کوشکنا »

طلسم محبت فوری

دعاجو در این قسمت از طلسم محبت اتشی قوی به معرفی طلسم محبت فوری می پردازد. آیا فرد مورد نظر شما به خواستگاری کسی غیر از شما رفته یا به منزل کسی رفته است است که از وی خواستگاری کند؟ معشوق شما در خواستگاری است که شما مخاطب وی نیستید و می خواهید از مخاطبش خوشش نیاید و غیر از شما حد اقل در آن شب به کسی دلبستگی پیدا نکند؟ همچنین اگر فرد مورد نظر شما در جایی است که شما هم در آن محل می باشید طلسم محبت فوری می تواند تمام حواسش را به محبت کردن به شما اختصاص دهد. اگر تمایل به مطالعه انواعی دیگر از طلسم محبت فور دارید آنها را در مطلبی تحت عنوان طلسم محبت شدید بدون بازگشت دنبال کنید. (نگاه کنید به طلسم عشق فوری)

درست است این طلسم فقط یک شب جواب می دهد ولی بسیار قدرت مند است. و شاید استفاده از این طلسم پایه و اساس ازدواج در آینده را نیز فراهم کند.

 طلسم زیر را با زغال بر روی ظرفی سفالی بنویسید و در روز یا شب مورد نظر در حالی که نام وی را به زبان می آورید، بشکنید.

طسم محبت فوری

قویترین طلسم محبت هندی

قویترین طلسم محبت هندی از طلسم محبت اتشی قوی در سطح پایین تری می باشد .دعاجو قویترین طلسم محبت هندی را در مطلب قویترین طلسم محبت هندی به طور کامل شرح داده است که توجه شما را به مطالعه آن مطالب جلب می کنم.

طلسم محبت سوزاندنی فوری

از قویترین طلسم های محبت باستانی دنیا می توان به طلسم محبت سوزاندنی فوری اشاره کرد که بسیار قوی و نتیجه بخش بوده است. افتادن فوری معشوق به پای شما برای ازدواج از معروف ترین دستاورد های طلسم محبت سوزاندی فوری می باشد. اگر ازدواج کرده باشید طلسم محبت سوزاندنی فوری رابطه بین شما را به شدت عاشقانه و پایدار میکند به طوری که  خوشبختی واقعی را تجربه کنید. از ابتدا تا انتهای اجرای طلسم محبت سوزاندنی فوری که از قویترین طلسم های محبت دنیا می باشد باید کمتر از سه روز طول بکشد. متخصصین علومه غریبه از زمان باستان تا کنون طلسم محبت اتشی قوی را هم تراز با طلسم محبت سوزاندنی فوری می دانستند.(نگاه کنید به طلسم محبت سوزاندنی سریع الاثر)

ابتدا پرنده یا چهار پایی را به نیت سیر کردن فقرا قربانی کنید و گوشت آن را به مستمندان دهید. به غیر از استخوان ران پای راست حیوانی که نظر کردید هیچ قسمتی را نزد خود نگاه ندارید. استخوان ران را روی آتش چنان حرارت دهد که قسمتی از آن ذغال شود. با ذغال روی کاغذی بدون خط طلسم محبت سوزاندنی فوری را که در زیر آمده بنویسید. طلسم محبت باستانی را در ظرفی فلزی قرار داده و روی آتش بگذارید آتشی که فقط با سوختن چوب خشک به وجود آمده باشد . خاکستری که در ظرف فلزی پدیدار شده است را چهار سوی بیرون خانه در هوا و بعد از گفتن نام معشوقتان فوت کنید.

طلسم محبت سوزاندنی فوری

قویترین طلسم محبت دنیا

دعاجو قویترین طلسم محبت دنیا را که بسیار ویژه و کار آمد می باشد در صفحه ای تحت همین عنوان معرفی نموده است که پیشنهاد می کنیم برای مطالعه آن درنگ نکنید. همین طور که مشخص است قویترین طلسم محبت دنیا بر طلسم محبت اتشی قوی چیره است.

قویترین طلسم محبت یهودی

قویترین طلسم محبت یهودی نسبت به طلسم محبت اتشی قوی در سطحی پایین تر قرار دارد که توجه علاقه مندان به مطالعه این طلسم را به مطلبی تحت عنوان قویترین طلسم محبت یهودی جلب می کنیم.( نگاه کنید به طلسم زبان بند قوی یهودی )

مطالب مرتبط:

دعای محبت سریع الاجابه

دعای آشتی بعد از طلاق

دعا به زبان انگلیسی – Islamic dua in English

دعای جلب محبت پسر برای ازدواج

مجرب ترین دعای آشتی فوری بین افراد

طلسم محبت سوزاندنی سریع الاثر

دعای آشتی بین دو دوست

دعای عاشق کردن طرف مقابل

قوی ترین دعای جلب محبت شوهر

دعای زبان بند قوی سکاکی

دعای زبان بند شوهر

دعای زبان بند دشمن + حسود + بدگو

زبان بند با گره بر نخ

طلسم محبت سوزاندنی با اسفند

برچسب ها

نوشته های مشابه

One Comment

  1. سلام طرف من خیلی خسیسه اصلا اهل خرج کردن نیست میسه ی دعایی باشه که ایشون خرج کنه درضمن وضع مالی بسیار خوبی داره من اصلا نمیخام سواستفاده کنم .کلی اصلا اهل خرج کردن نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن