دعای قوی اشتی زن و شوهر

دعای قوی اشتی زن و شوهر

این مطلب از دعاجو مربوط به دعای قوی اشتی زن و شوهر می باشد. دعای قوی اشتی زن و شوهر مربوط به زمانهایی است که نیاز به اجابت سریع دعا نداریم ولی در عوض مسرانه خواستار دوام و پایداری اشتی هستیم. اشتی حاصل از دستورالعمل دعای قوی اشتی زن و ادامه مطلب…

دعای محبت سریع الاجابه

دعای محبت سریع الاجابه

دعای محبت سریع الاجابه که در این مطلب مطالعه خواهید کرد علاوه بر ایجاد یک رابطه محبت آمیز سریع و پایدار فواید دیگری نیز دارد. معمولاً زمانی که دعای محبت سریع الاجابه به روشی که در ادامه مطالعه خواهید کرد قرائت می شود اهل خانه از بلا دور می شوند. ادامه مطلب…