دعای زبان بند قوی شیخ بهایی

دعای زبان بند قوی شیخ بهایی

در این مطلب به ارائه اطلاعاتی در مورد دعای زبان بند قوی که شیخ بهایی در زمان خودش به بانوی جوانی پیشنهاد کرد می پردازیم. روزی بانوی جوانی که تازه ازدواج کرده بود نزد شیخ بهایی آمد و گفت : من از خانواده کم درامدی بودم و اکنون که وارد ادامه مطلب…

دعای زبان بند با گره بر نخ

زبان بند با گره بر نخ

دعاجو در این مطلب به ارائه توضیحاتی در خصوص انواع طلسم با گره زدن نخ، جادو با گره زدن نخ و دعای زبان بند با گره بر نخ می پردازد. آیا دشمنانی دارید که تمام راههای منطقی برای مقابله با آنها را استفاده کردید و دیگر چیزی به ذهنتان نمی ادامه مطلب…